Lackskydd

Lackens primära funktion är att skydda den underliggande plåten från korrision. Dessutom ger lacken bilen dess visuella lyskraft. Lacken utsätts dagligen från påverkan av solen, trafiken, nederbörd, mekaniskt slitage m.m. som gör att ytan mattas och smutsen lättare får fäste. Detta ökar risken för rostangrepp och ger bilen ett tråkigt utseende.

För att förhindra detta bör man regelbundet vaxa bilen eller lägga på ett lackskydd som skyddar lacken under en lång tid. En behandlad lack har högre motståndskraft mot yttre påverkan. Får du salt eller tjärstänk på bilen kan den avfettas utan att risk att behandlingen försvinner. Lackskyddet innehåller inga silikoner, så en eventuell omlackering kan göras utan problem. Lackskyddet gör att bilen blir lätt att tvätta och hålla ren.

Fördelar:

- Bilen blir lättare att tvätta
- Den skyddas mot UV-ljus, oxid och surt nedfall
- Den behöver aldrig vaxas
- Lackskyddet tål avfettningsmedel
- Förbättrar andrahandsvärdet

Så här går det till:

- Tvätt av bilen
- Förbehandling eller renoveringar i flera steg (beroende på lackens skick)
- Behandling med Lackskydd i två steg